Povrchová úprava:

——————————————————

 

LANKWITZER LACKFABRIK                                     BERLIN, dňa 16/04/07

GMBH & CO. KG

12249 BERLIN

HAYNAUER STR.61-63

TEL: +49 30/767820 FAX: 7758023

 

List technických údajov          Technical Data Sheet

 

1. Všeobecné údaje

 

označenie výrobku: KUNSTHARZ-EINSCHICHTLACK

Kód výrobku: KF 88-7035/0

Odtieň: světle šedý

Lesk: hodvábny lesk

Surovinová báza: alkydová živica

riedidlo: DV 20-2183/0

oblasť použitia: jednovrstvový email, náter pre protikoróznu ochranu.

 

2. Technické údaje

 

Dodavateľská viskozita: 110-150s4mm20C DIN

Obsah neteč. zložiek, vah.: cca. 57 %

Obsah neteč. zložiek, obj.: cca. 43 %

Hustota: cca. 1,13 g/ml

Teoretická výdatnosť: 381 qm * mym/kg = 2.62 g/(qm * mym)

VOC-hodnota: 469,6 g/l

VOC-hodnota na 1 m2 pre      

každý mym hrýbky vstvy: 1.09 g/(qm * mym)

sušenie pri 20 şC a cca 60  mym hrúbka vrstvy.

suchý proti prachu: 2 hodina (hodiny)

suchý na dotyk: 8 hodina (hodiny)

hotový na prepracovanie  : 24 hodina (hodiny)

zaťažiteľnosť (konečná tvrdosť): 10 deň (dni)

odolnosť pri skladovaní : 6 mesiacov pri teplote miestnosti v originál. obale

 

3. údaje o spracovaní

 

Možnosti spracovania: striekať tlakom vzduchu, striekať Airless,

Príprava materiálu: dobre zamiešať, prípadne zriediť

 

Podklad: železo a oceľ, plochy určené k nanášaniu musia byť suché a čisté (bez špiny, prachu, oleja a mastnoty),

                               oceľ so stupňom čistoty SA 2,5 podľa DIN 55928.

                                                                               

    Strana -2-                                            BERLIN, dňa 16/04/07

Názov výrobku    :KF 88-7035/0                           Prepracované 25/07/02 

 

                               Plochy by mali byť zdrsnené.

 

Prepracovateľný s: náterová hmota je prepracovateľná sama sebou.

 

Spôsob spracovania     spracovateľská viskozita      prídavok riedidla

striekať tlakom vzduchu         25- 40s4mm20C DIN                2-10 %

striekať Airless                      30- 50s4mm20C DIN                 2-5 %

natierať                                 60-100s4mm20C DIN

 

Striekacie parametre               Tryska                 Tlak

striekať tlakom vzduchu           1.3-1.5 mm           3-4 bar

striekať Airless                        0.28-0.33 mm        180-220 bar

 

doporučená hrúbka vrstvy : 60 -80 mym

                                                       Hrúbka vrstvy, ktorá je nanášaná jedným

                                                      pracovným postupom na zvislú plochu, je závislá

                                                       na tvare objektu, hrubosti podkladu, teplote,

                                                       spôsobe nanášania, a i.

teoretická výdatnosť : cca. 6.4 qm/kg(60 mym)= 4.8 qm/kg(80mym)

                                            Spotreba je závislá na tvare objektu, drsnosti

                                            podkladu, spôsobe nanášania a pomeroch pri

                                            nanášaní (DIN 53220)

Teplota pri spracovaní: +10 - +35 stupeň Celzia

rel. vlhkosť vzduchu: < 80 %  Teplota predmetu musí byť najmenej 3 şC nad rosným bodom.

poznámky ku spracovaniu: valcekovanie môže mať vplyv na horšiu kvalitu povrchovej plochy.

 

údaje v technických listoch sa opierajú o dnešný stav našich znalostí a skúseností,