Obchodné oddelenie:

    Príprava,zameranie a vyhotovenie projektovej dokumentácie,cenových ponúk podľa požiadaviek zákazníka.

    Dodávateľsko-odberertelské termíny.

    Ekonomické oddelenie:

    Objednávky,predfakturácia,fakturácia dodávaných tovarov a služieb.

    Právne oddelenie:

    Zhotovenie dodávateľsko odberateľských zmlúv.Právne   poradenstvo.Tlmočenie cudzích jazykov/ angl.nem.ruš.maď./