Preferencie:

                                 Ústavný súd SR.

                                 MV Štátny archív pobočka Košice.

                                 Magistrát Mesta Košice.  

                                 MV Krajské riaditeľstvo PZ.

                                 Colný úrad Michalovce

                                 Štatistický úrad SR,pobočka Košice.

                                 Úrad práce,socialných vecí a rodiny.

                                 QBE poisťovňa.

                                 GENERALI poisťovňa-Slovensko.

                                 ORANGE a. s.

                                 US Stiel-SBS Košice.

                                 FALCO Slovakia s.r.o.

                                 Slovenský investičný holding a.s.

                                 Všeobecná úverová banka a.s.

                                 Lankwitzer s.r.o.

                                 Krajský úrad Košice.

                                 ABB Elektro.

                                 OTP Banka.

                                 Arcidiecézna charita Košice.

                                 Okresný súd Košice I.

                                 VVS  a.s. Košice.

                                 KRHAZZ Košice a iné.