Vážený zákazník

   Predstavujeme Vám výrobky dodávané firmou TECHAGRO MOROZ.

          Obchodná a servisná firma s dlhoročnou obchodnou a dodávateľskou tradíciou na komplexné zariaďovanie kancelátií, archívov, skladov, /nábytok, regále, osvetlenie, elektromontáže, stavebné úpravy/. S firmou TECHAGRO MOROZ získavate výrobok, v ktorom je v súlade technická stránka /spoľahlivosť, životnosť a priemyselná konštrukcia/ so stránkou ergonomickou, čo je jasným vyjadrením filozofie firmy o čo najlepšie prispôsobenie techniky potrebám človeka. Približovanie techniky potrebám človeka predstavuje v našom prípade, dostatočne širokej ponuky výrobkov dodávaných firmou TECHAGRO MOROZ, ich kvalitný predaj a plné zabezpečenie záručného a pozáručného servisu.

    Na záver mi zostáva len si priať,aby Vám výrobky, ktoré si vyberiete prinášali čo najväčšiu spokojnosť, čo je prvým predpokladom toho že sa stanete našimi stálymi zákazníkmi.